"> ƏLİYEVA Bahar Akif qızı – Göyçay Ensiklopediyası