"> Əliyeva Bahar Akif qızı - Göyçay Ensiklopediyası