"> ƏLİYEVA Mehriban Arif qızı – Göyçay Ensiklopediyası