"> ƏLİZADƏ Zülfiyyə Maarif qızı – Göyçay Ensiklopediyası