"> Əmirov Bаbа Cəfər оğlu - Göyçay Ensiklopediyası