"> ƏMİROV Ənvər Həsənağa oğlu - Göyçay Ensiklopediyası