"> ƏMİROV Teymur Yelmar oğlu - Göyçay Ensiklopediyası