"> ƏMİROV Teymur Yelmar oğlu – Göyçay Ensiklopediyası