"> ƏSƏDOV Bəxtiyar Salam oğlu – Göyçay Ensiklopediyası