"> Əsədov Bəxtiyar Salam oğlu - Göyçay Ensiklopediyası