"> ƏSƏDOV Vahid Nəriman oğlu - Göyçay Ensiklopediyası