"> Əsədov Vahid Nəriman oğlu - Göyçay Ensiklopediyası