"> ƏSƏDOV Vahid Nəriman oğlu – Göyçay Ensiklopediyası