"> ƏSƏDOVA Ofelya Həsən qızı – Göyçay Ensiklopediyası