"> ƏZİZOV Mustаfа Məcid оğlu - Göyçay Ensiklopediyası