"> Əzizov Mustаfа Məcid оğlu - Göyçay Ensiklopediyası