"> ƏZİZOV Əziz Lətif oğlu – Göyçay Ensiklopediyası