"> ƏZİZOV Aqil Ağabala oğlu – Göyçay Ensiklopediyası