"> ƏZİZOV Cəsarət Əhməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası