"> Əzizov Davud Əhməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası