"> ƏZİZOV Davud Əhməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası