"> Əzizov Qüdrət Bəhruz oğlu - Göyçay Ensiklopediyası