"> Əzizov Şəmistan İlyas oğlu - Göyçay Ensiklopediyası