"> ƏZİZOV Şəmistan İlyas oğlu - Göyçay Ensiklopediyası