"> Abbasov Məmməd Məmmədəli oğlu - Göyçay Ensiklopediyası