"> ABBASOV Məmməd Məmmədəli oğlu – Göyçay Ensiklopediyası