"> Abdullayev Həmid …oğlu - Göyçay Ensiklopediyası