"> Abdullayev Məmməd Yusif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası