"> ABDULLAYEV Məmməd Yusif oğlu – Göyçay Ensiklopediyası