"> Abdullayev Mikayıl …оğlu - Göyçay Ensiklopediyası