"> Adıgözəlov Qasım …oğlu - Göyçay Ensiklopediyası