"> ADİLOV Qədir (Bədir) Qadir oğlu – Göyçay Ensiklopediyası