"> Adilov Qədir (bəzi mənbələrdə Bədir) Qadir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası