"> ADİLOV Qədir (Bədir) Qadir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası