"> ALLAHVERDİYEV İsmayıl Qədir oğlu – Göyçay Ensiklopediyası