"> Allahverdiyev İsmayil Qədir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası