"> Maqsudov Fətulla Cavad oğlu - Göyçay Ensiklopediyası