"> Abbasov Elxan Məcid oğlu - Göyçay Ensiklopediyası