"> ABDULLAYEV Atəş Abdulla oğlu – Göyçay Ensiklopediyası