"> ABDULLAYEV Atəş Abdulla oğlu - Göyçay Ensiklopediyası