"> Abdullayev Atəş Abdulla oğlu - Göyçay Ensiklopediyası