"> ABDULLAYEV Həbib Əhməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası