"> ABDULLAYEV Həbib Əhməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası