"> Abdullayev Həmid Əhməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası