"> Abdullayev Məmməd …oğlu - Göyçay Ensiklopediyası