"> ABDULLAYEV Mehman Qəhrəman oğlu – Göyçay Ensiklopediyası