"> ABDULLAYEV Mehman Qəhrəman oğlu - Göyçay Ensiklopediyası