"> Abdullayev Mehman Qəhrəman oğlu - Göyçay Ensiklopediyası