"> Abdullayev Mövsüm Nəsir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası