"> ABDULLAYEV Mövsüm Nəsir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası