"> ABDULLAYEV Rafiq Nəcəf oğlu – Göyçay Ensiklopediyası