"> ABDULLAYEV Rafiq Nəcəf oğlu - Göyçay Ensiklopediyası