"> Abdullayev Rafiq Nəcəf oğlu - Göyçay Ensiklopediyası