"> Abdullayeva Gültəkin Atəş qızı - Göyçay Ensiklopediyası