"> ABDULLAYEVA Gültəkin Atəş qızı - Göyçay Ensiklopediyası