"> ABDULLAYEVA Gültəkin Atəş qızı – Göyçay Ensiklopediyası