"> ABDULLAYEVA Təranə Məhəmməd qızı – Göyçay Ensiklopediyası