"> Abdullayeva Təranə Məhəmməd qızı - Göyçay Ensiklopediyası