"> ABDULLAYEVA Təranə Məhəmməd qızı - Göyçay Ensiklopediyası