"> Abdurəhmanov Mahir Şahismayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası