"> ABDURƏHMANOV Mahir Şahismayıl oğlu – Göyçay Ensiklopediyası