"> ABDURƏHMANOV Mahir Şahismayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası