"> ABSEYİDOV Vahid Seyid oğlu - Göyçay Ensiklopediyası