"> ADIGÖZƏLOV Bəybala Məhəmməd-Soltan oğlu - Göyçay Ensiklopediyası