"> Adıgözəlov Bəybala Məhəmməd-Soltan oğlu - Göyçay Ensiklopediyası