"> ADIGÖZƏLOV Bəybala Məhəmməd-Soltan oğlu – Göyçay Ensiklopediyası