"> ADIGÖZƏLOV Feyruz Firuddin oğlu - Göyçay Ensiklopediyası