"> ADIGÖZƏLOV Feyruz Firuddin oğlu – Göyçay Ensiklopediyası