"> ADİLOV Şirəli İlham oğlu – Göyçay Ensiklopediyası