"> Adilov Şirəli İlham oğlu - Göyçay Ensiklopediyası