"> ADİLOV Şirəli İlham oğlu - Göyçay Ensiklopediyası