"> AĞABƏYZADƏ Məhəmməd Sadıq bəy Hacı İsmayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası