"> AĞABƏYZADƏ Məhəmməd Sadıq bəy Hacı İsmayıl oğlu – Göyçay Ensiklopediyası