"> Ağabəyzadə Məhəmməd Sadıq İsmayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası