"> ALLAHVERDİYEV Məmməd Cəfər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası