"> Allahverdiyev Rüstəm Əsgər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası