"> ALLAHVERDİYEV Rüstəm Əsgər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası