"> ALLAHVERDİYEVA Ofeliya Səid qızı – Göyçay Ensiklopediyası