"> ALPOUT KƏNDİ HACI CƏLİL ƏFƏNDİ MƏSCİDİ - Göyçay Ensiklopediyası