"> Alpoud kəndi Hacı Cəlil Əfəndi məscidi - Göyçay Ensiklopediyası