"> Alpout Haci Cəlil məscidi (XIX əsr) - Göyçay Ensiklopediyası