"> ATAKİŞİYEV Rafiq (Rauf) İsrafil oğlu - Göyçay Ensiklopediyası