"> ATAKİŞİYEV Rafiq (Rauf) İsrafil oğlu – Göyçay Ensiklopediyası