"> ATAKİŞİYEV Tahir İsrafil oğlu – Göyçay Ensiklopediyası