"> AZƏRBAYCAN ONOMALOGİYASININ ƏSASLARI (Göyçay rayonunun toponimləri əsasında) - Göyçay Ensiklopediyası