"> AZƏRBAYCAN ONOMALOGİYASININ ƏSASLARI (Göyçay rayonunun toponimləri əsasında) – Göyçay Ensiklopediyası