"> Azərbaycan SSR Ali Sovetində Göyçayı təmsil etmiş deputatlar - Göyçay Ensiklopediyası