"> Bəkirli Asif Şahnəzər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası