"> BƏKİRLİ Asif Şahnəzər oğlu - Göyçay Ensiklopediyası