"> BƏKİRLİ Asif Şahnəzər oğlu – Göyçay Ensiklopediyası