"> BƏKİROV Elşən Zakir oğlu – Göyçay Ensiklopediyası