"> BƏKİROV Elşən Zakir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası