"> Bəkirov Hasil Cəlil oğlu - Göyçay Ensiklopediyası