"> BƏKİROV Hasil Cəlil oğlu - Göyçay Ensiklopediyası